wprowadzenie

Ashwagandha Withania somnifera Dunal jest dobrze znanym adaptogenem wykorzystywanym we wspieraniu terapii różnych schorzeń, ale również w celu podnoszenia witalności, poziomu energii oraz zwiększaniu zdolności wysiłkowych.

Celem niniejszego badania była ocena skuteczności ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 pod kątem wspierania wydolności układu sercowo-naczyniowego oraz poprawy jakości życia u osób aktywnych fizycznie.

metodyka badań

image

przebieg badania

Efektywność ekstraktu została oceniana za pomocą wielostopniowego beep testu wahadłowego na 20 metrów oraz kwestionariusza jakości życia (QOL – Quality of Life).

grupa badanych

W tym prospektywnym, podwójnie zaślepionym i randomizowanym badaniu wzięło udział 50 zdrowych, dorosłych osób w wieku między 20 a 45 lat. Jedna grupa otrzymywała 300 mg ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 dwa razy dziennie, natomiast druga placebo przez 12 tygodni.

image

wyniki badań

image

5,67% wzrostu VO2max (maksymalny pobór tlenu w warunkach maksymalnego wysiłku).

Nie zaobserwowano zmian parametrów życiowych takich jak: ciśnienie tętnicze krwi czy wartości tętna.

Poprawy jakości życia, która miała wpływ na poprawę relacji społecznych (wzrost o 9,46% w porównaniu do wartości wyjściowych) oraz fizycznych wskaźników oceny jakości życia (wzrost o 7,6% w porównaniu do wartości wyjściowych).

ograniczenia

główne ograniczenia

Z uwagi na ograniczony przekrój populacji rozpatrywany w tym badaniu, wyniki nie mogą być ekstrapolowane na wszystkie populacje.

podsumowanie

line-wawe

Wyniki badania sugerują, że ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 może poprawiać wydolność układu sercowo-naczyniowego oraz jakość życia u zdrowych dorosłych osób.

Choudhary B, Shetty A, Langade DG. Efficacy of Ashwagandha (Withania somnifera [L.] Dunal) in improving cardiorespiratory endurance in healthy athletic adults. Ayu. 2015 Jan-Mar;36(1):63-8.