wprowadzenie

Stresujące sytuacje mogą prowadzić do zwiększenia stężenia kortyzolu w osoczu oraz poziomu niepokoju i wystąpienia objawów depresji u osób zdrowych. Aswagandha jest znanym adaptogenem, a więc substancją ułatwiająca przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych.

Celem badania była ocena bezpieczeństwa i skuteczności suplementacji ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 w zmniejszaniu stresu i lęku oraz w poprawie ogólnego samopoczucia osób dorosłych, żyjących pod wpływem stresu.

metodyka badań

image

przebieg badania

Jednoośrodkowe, prospektywne, randomizowane i podwójnie zaślepione badanie wraz z kontrolowanym placebo zostało przeprowadzone w szpitalu Asha, mieście Hajdarabad w Indiach.

grupa badanych

W badaniu wzięło udział 64 dorosłe, zdrowe osoby, otrzymujące dwa razy dziennie 300 mg KSM-66 lub placebo przez okres 8 tygodni. Efektywność działania ekstraktu z korzenia Ashwagandhyzostała oceniana za pomocą: Skali Odczuwalnego Stresu(PSS-10), stężenia kortyzolu w surowicy, Skali Depresji, Lęku i Stresu (DASS) i Kwestionariusza Ogólnego Zdrowia (GHQ-28).

image

wyniki badań

Po 8 tygodniach u osób dorosłych, przyjmujących ektrakt z KSM-66 doszło do:

image

27.9%

spadku stężenia kortyzolu w surowicy krwi w stosunku do wartości wyjściowych

44%

spadku wartości w Skali Odczuwalnego Stresu (PSS-10) w stosunku do wartości wyjściowych

44%

spadku w Skali Depresji, Lęku i Stresu (DASS) stosunku do wartości wyjściowych

71.6%

spadku w Skali Depresji, Lęku i Stresu (DASS) stosunku do wartości wyjściowych

wszystkie zmianybyły istotne statystycznie w stosunku do placebo

Placebo

image

Ashwagandha

image
image

ograniczenia i skutki uboczne

działania niepożądane

W grupie przyjmującej Aswagandhę odnotowano sześć działań niepożądanych, natomiast w grupie przyjmującej placebo – pięć. Częstość ich występowania była porównywalna w obu tych grupach, a różnica nie była istotna statystycznie. Ponadto wszystkie niepożądane zdarzenia miały tylko łagodny charakter.

ograniczenia

Wyniki badania należy interpretować z ostrożnością, ponieważ ograniczeniami badania są: nieduża liczebność grupy, czas trwania badania oraz to, że osoby uczestniczące w badaniu żyły w stresie, jednak nie chorowały na chorobę psychiczną lub układową.

podsumowanie

line-wawe

Wyniki tego badania sugerują, że wysoko stężony ekstrakt z korzenia Ashwagandha KSM-66 bezpiecznie i skutecznie poprawia odporność na stres, a tym samym wpływa na poprawę jakości życia.

Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty S. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian J Psychol Med. 2012 Jul; 34(3): 255-62.