Wprowadzenie

W subklinicznej postaci niedoczynności tarczycy nie stwierdza się typowych objawów, ale mogą występować stany obniżonego nastroju lub depresja. Szacuje się, że choruje na nią około 3-8% populacji na świecie, z wyższym odsetkiem kobiet.

Prospektywne, randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, miało na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa suplementacji ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 u osób z rozpoznaną subkliniczną niedoczynnością tarczycy.

metodyka badań

image

przebieg badania

Przez 8 tygodni uczestnicy badania otrzymywali 300 mg KSM-66 dwa razy dziennie lub placebo. Skuteczność ekstraktu została oceniona przez ocenę stężenia TSH, T3 oraz T4 na początku badania, po czterech i ośmiu tygodniach trwania badania.

grupa badanych

Do badania zostało zakwalifikowanych 50 osób, u których stężenie TSH wynosiło między 4,5 a 10 µIU/l, a stężenie T3 i T4 mieściło się w wartościach referencyjnych.

image

wyniki badań

Po 4 i 8 tygodniach trwania badania doszło do:

image

istotny wzrost t3

Istotnego wzrostu T3 w stosunku do wartości wyjściowych, w grupie przyjmującej KSM-66 - po 4 tygodniach o 18,6% i po 8 tygodniach o 41,5%. Zmiany te były istotne również w porównaniu do grupy przyjmującej placebo.
image

istotny spadek tsh

Istotnego spadku stężenia TSH w krwioobiegu w grupie przyjmującej KSM-66 w porównaniu do placebo po 4 i 8 tygodniach trwania badania.
image

istotny wzrost t4

Istotnego wzrostu T4 w stosunku do wartości wyjściowych, w grupie przyjmującej KSM-66 - po 4 tygodniach o 9,3% i po 8 tygodniach o 19,6%. Zmiany te były istotne również w porównaniu do grupy przyjmującej placebo.

ograniczenia i skutki uboczne

działania niepożądane

Działania niepożądane zanotowano u czterech osób, w tym u trzech osób z grupy przyjmującej placebo i jednej osoby przyjmującej KSM-66.

ograniczenia

Do głównych ograniczeń tego badania należy zaliczyć małą liczebność grupy oraz krótki czas trwania badania.

podsumowanie

line-wawe

Wyniki przedstawionego badania podkreślają korzystny wpływ ekstraktu z korzenia ashwagandhy KSM-66 na normalizację stężenia TSH u oAsób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy, jednakże kolejne badania są wymagane aby wyjaśnić mechanizm działania tego ekstraktu.