wprowadzenie

Przewlekły stres jest związany z wieloma chorobami, w tym również z otyłością. Ashwagandha jest dobrze znanym adaptogenem, który ułatwia przystosowanie się organizmu do zmieniających się warunków środowiskowych.

Celem badania była ocena bezpieczeństwa i skuteczności standaryzowanego ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 w podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu, kontrolowanym placebo.

metodyka badań

image

przebieg badania

W badaniu wzięło udział 52 mężczyzn i kobiet w wieku między 18 a 60 lat, u których stwierdzono symptomy przewlekłego stresu, przy pomocy zwalidowanego narzędzia jakim jest Skala Odczuwalnego Stresu (PSS-10), ponadto BMI tych osób mieściło się w przedziale 25-39,9 kg/m2.

grupa badanych

Uczestników badania podzielono na dwie grupy. Pierwsza otrzymywała 300 mg ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 dwa razy dziennie, natomiast druga grupa otrzymywała placebo. Do ewaluacji wyników wykorzystano Skalę Odczuwalnego Stresu (PSS-10) oraz Food Cravings Questionnaire – Trait (FCQ), który ocenia jak duże jest pragnienie na jedzenie.

image

wyniki badań

Po 8 tygodniach u osób otrzymujących ekstrakt z korzenia Ashwagandhy doszło do:

image

22%

spadku stężenia kortyzolu w surowicy krwi, w stosunku do wartości wyjściowych.

3%

spadku masy ciała u osób, gdzie podano KSM-66 w stosunku do 1,4% spadku masy ciała u osób przyjmujących placebo.

Zmniejszenie punktacji w Skali Odczuwalnego Stresu uzyskano w obydwu grupach pod koniec 4 i 8 tygodnia badania, jednakże u grupy przyjmującej KSM-66 zanotowano istotnie większą redukcję odczuwalnego stresu w porównaniu do grupy placebo.

ograniczenia i skutki uboczne

działania niepożądane

Wśród 52 uczestników badania tylko dwie osoby (4%) zgłaszały działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, uczucie ciężkości głowy, zaburzenia widzenia czy nadkwasotę. Nasilenie tych objawów było łagodne i przejściowe.

ograniczenia

Do głównych ograniczeń tego badania należy zaliczyć małą liczebność grupy oraz krótki czas trwania badania.

podsumowanie

line-wawe

Wyniki przedstawionego badania sugerują, że suplementacja ekstraktem z korzenia Ashwagandhy KSM-66 może być skuteczna w kontrolowaniu masy ciała u osób, które poddawane są przewlekłemu stresowi. Wyniki tego badania sugerują również, że ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 redukuje psychologiczne i fizjologiczne markery stresu, poprawia samopoczucie, zmniejsza stężenie kortyzolu w surowicy oraz poprawia zachowania żywieniowe. U pacjentów leczonych ekstraktem z korzenia Ashwagandhy zaobserwowano statystycznie istotne zmniejszenie masy ciała i wskaźnika masy ciała w porównaniu z placebo.

Choudhary D, Bhattacharyya S, Joshi K. Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Jan; 22(1):96-106.