Wprowadzenie

Ashwagandha (Withania somnifera Dunal) jest jednym z najlepiej poznanych ziół medycyny Ajurwedyjskiej o wielu potencjalnych właściwościach prozdrowotnych. Obejmuje swoim działaniem także regenerację tkanki mięśniowej.

Celem niniejszego badania była ocena potencjalnych ergogenicznych właściwości korzenia ashwagandhy oraz wpływ jego przyjmowania na siłę i masę mięśniową u osób poddanych treningowi siłowemu.

metodyka badań

image

przebieg badania

W ośmiotygodniowym, podwójnie zaślepionym oraz prospektywnym i kontrolowanym placebo – badaniu, 57 mężczyzn w wieku 18 do 50 lat, którzy mieli małe doświadczenia z treningiem siłowym, zostało losowo przydzielonych do dwóch grup.

grupa badanych

Pierwsza grupa (n=29) otrzymywała ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66, 300 mg dwa razy dziennie, natomiast druga grupa (n=28) placebo. Obie grupy zostały poddane 8-tygodniowemu treningowi siłowemu, gdzie pomiary wartości takich jak: siła mięśni, wielkość mięśni, skład ciała oraz stężenie testosteronu we krwi i regeneracja mięśni, zostały przeprowadzone na początku i po zakończeniu badania.

image

wyniki badań

W porównaniu do grupy otrzymującej placebo, u osób otrzymujących KSM-66 doszło do:

image

istotny wzrost

  • Istotnego wzrostu siły mięśniowej w wyciskaniu sztangi na ławce poziomej leżąc oraz w prostowaniu nóg na maszynie siedząc.
  • Istotnego wzrostu wielkości mięśni ramion i klatki piersiowej.
  • Istotnego wzrostu stężenia testosteronu (96,2 ng/dl vs. 18 ng/ml, p=0,004).
image

istotny spadek

  • Istotnego spadku stężenia kinazy kreatynowej (CK) będącej markerem uszkodzenia mięśni (p=0,03).
  • Spadku tkanki tłuszczowej 3,5% vs. 1,5%.

ograniczenia i skutki uboczne

działania niepożądane

U żadnego z uczestników nie odnotowano działań niepożądanych.

ograniczenia

Wyniki badania należy interpretować z ostrożnością, z racji ograniczeń takich jak: nieduża liczebność grupy, czas trwania badania oraz to, że osoby uczestniczące w badaniu były młode i niewytrenowane.

podsumowanie

line-wawe

Badanie to potwierdza wcześniejsze doniesienia naukowe, dotyczące adaptogennych właściwości ashwagandhy i sugeruje, że może być również użytecznym wsparciem w treningu siłowym.

Wankhede S, Langade D, Joshi K, Sinha SR, Bhattacharyya S. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2015 Nov 25; 12:43.