wprowadzenie

Ashwagandha Withania somnifera Dunal jest jednym z najlepiej poznanych ziół medycyny Ajurwedyjskiej, której przypisuje się m.in.: właściwości neuroprotekcyjne, przeciwstresowe oraz odmładzające, które są związane z wzajemnym oddziaływaniem różnych układów w naszym organizmie m.in. nerowowego czy hormonalnego. Chociaż Ashwagandha jest używana w celu wspierania funkcji

kognitywnych, wciąż potrzebne są badania kliniczne, które potwierdzą jej działanie w tym obszarze. Celem niniejszego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwaekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 w poprawie pamięci i funkcji poznawczych u dorosłych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI).

metodyka badań

image

przebieg badania

Do prospektywnego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego i kontrolowanego placebo badania zakwalifikowano 50 osób.

grupa badanych

Ochotnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z grup otrzymywała 300 mg ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 dwa razy dziennie, natomiast druga grupa otrzymywała placebo. Badanych oceniano za pomocą Skali Pamięci Wechslera-III.

image

wyniki badań

image
  • Istotna poprawa w teście utrzymania uwagi Zegara Mackwortha
  • Poprawa funkcji wykonawczych oceniona za pomocą dwóch testów – Wisconsin Card Sorting Test oraz Eriksen Flanker Task
  • Istotna poprawa wyników w teście pojemności pamięci przestrzennej (Spatial Span – SSP), który mierzy głównie zdolność przechowywania informacji w pamięci operacyjnej
  • Istotna redukcja czasu wykonania testu Łączenia Punktów A i B, sugerująca poprawę w szybkości przetwarzania informacji
  • Wszystkie ze zmian były istotne statystycznie w 8 tygodniu stosowania KSM-66 w stosunku do placebo
  • Istotna poprawa pamięci krótkotrwałej i pamięci ogólnej
  • Nie zaobserwowano działań niepożądanych

ograniczenia i skutki uboczne

działania niepożądane

Nie zaobserwowano działań niepożądanych, a tolerancja ekstraktu z korzenia Ashwagandhy była bardzo dobra.

ograniczenia

Ograniczeniami tego badania jest stosunkowo mała grupa badana z uwagi na to, że było to badanie pilotażowe.

podsumowanie

line-wawe

Ashwagandha może okazać się pomocna w poprawie pamięci krótkotrwałej i ogólnej pamięci, funkcji wykonawczych oraz poprawie uwagi i szybkości przetwarzania informacji u osób z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych.

Choudhary D, Bhattacharyya S, Bose S. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions. J Diet Suppl. 2017 Nov 2;14(6):599-612.