Wprowadzenie

Funkcjonowanie seksualne jest istotną, choć często pomijaną składową ogólnego dobrostanu człowieka. Wiele kobiet doświadcza zaburzeń funkcji seksualnych związanych z zaburzeniami orgazmu czy podniecenia.

Celem badania było określenie skuteczności i bezpieczeństwa suplementacji ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 i jego wpływu na poprawę funkcji seksualnych u kobiet.

metodyka badań

image

przebieg badania

Podwójnie zaślepione, randomizowane i kontrolowane placebo badanie zostało przeprowadzone z udziałem 50 kobiet w wieku od 21-50 lat ze zdiagnozowanymi zaburzeniami funkcji seksualnych. Przez osiem tygodni jedna grupa Pań otrzymywała 300 mg ekstraktu z korzenia Ashwagandhy KSM-66 dwa razy dziennie, natomiast druga placebo.

grupa badanych

Funkcje seksualne zostały oceniane za pomocą zwalidowanych w literaturze kwestionariuszy – Female Sexual Function Index, The Female Sexual Distress oraz liczby wszystkich oraz udanych spotkań seksualnych.

image

wyniki badań

po 8 tygodniach u kobiet przyjmujących KSM-66 doszło do:

image

istotnego wzrostu

  • Istotnego wzrostu satysfakcji seksualnej i częstości osiągania orgazmu.
  • Istotnego wzrostu podniecenia oraz lubrykacji w skali FSFI w stosunku do grupy placebo.
  • Poprawy wyników w kwestionariuszu Female Sexual Function Index (FSFI), oceniającym wszystkie aspekty funkcjonowania seksualnego kobiety (pożądania, podniecenia, lubrykacji, orgazmu, satysfakcji seksualnej, dolegliwości bólowych związanych z seksualnością).
  • W czasie ośmiu tygodni trwania badania nie odnotowano różnicy w aktywności seksualnej pomiędzy grupami. Zanotowano natomiast istotną poprawę w udanych spotkaniach seksualnych po zakończeniu badania w grupie przyjmującej KSM-66 w stosunku do grupy kobiet przyjmujących placebo.

ograniczenia i skutki uboczne

działania niepożądane

Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych, a ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 był doskonale tolerowany przez wszystkich uczestników badania.

ograniczenia

Do głównych ograniczeń tego badania należy zaliczyć małą liczebność grupy (z uwagi na to, że było to badanie pilotażowe) oraz krótki okres trwania badania.

podsumowanie

line-wawe

Wyniki przedstawionego badania sugerują, że ekstrakt z korzenia Ashwagandhy może być przydatny we wspieraniu leczenia zaburzeń funkcji seksualnych u kobiet.

Dongre S, Langade D, Bhattacharyya S. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Improving Sexual Function in Women: A Pilot Study. Biomed Res Int. 2015;2015:284154.